Tuesday, 23 July 2024
Email
Make My Homepage
RSS
Register


Gabatarwa

TAMBIHI

Wannan shafi na tambihi na maraba da ziyartarsa.

                                                      GABATARWA.

Da sunan Allah mai Rahma mai jin }ai, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah{T} ubangijin talikai,tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta kuma cikamakon Annabawa,Annabi Muhammad da kuma alayensa tsarkaka.                                                                                                                                                        

Bayan haka wannan shafi na Tambihi, rubuce rubuce ne da suka gabata a filin tambihi na jaridar Almizan. Filine da ake gabatar da Darussa  na wasu fannoni na ilimin Addinin Musulunci, kamar ilimin Akla},Fi}hu,Hadisi,Tarihi da kuma rayuwar Manzon Allah [SAAW] da Ahlul-Bayt [AS] da dai sauran Maudu’oi dabam-dabam. Saboda bu}ata da wasu sashen ‘yan uwa suka yi, na cewa rubutuk-tukan da ake gabatarwa da kuma wa]anda suka gabata a tattara su a bu]e masu shafi a Internet, domin tunatarwa da kuma amfanuwa ga sauran mutane.Akan asasin haka aka bu]e wannan shafi Kuma a halin yanzu yana da ~angarori guda bakwai sune:

1-  DARUSSA DAGA RAYUWAR MANZON  ALLAH {S.A.A.W} DA KUMA AHLUL-BAYT {AS}

2-  DARUSSAN  AKHLA{.

3-  DARUSSAN FI{HU.

4-  DARUSSAN HADISI.

5-  DARUSSA DAGA MAUDU ‘AI DABAM-DABAM.

6-  DARUSSA DAGA MAHANGAR SUNNA DA SHI’A.

7-  DARUSSA DAGA MUNASABOBI NA WATANNIN MUSULINCI.                                                                                                                  

     Kuma Insha Allah za’a dunga samun }ari a wa]annan ~angarori guda bakwa  lokaci bayan lokaci.Da fatan abubuwan da zamu karanta, Allah {T} ya amfanar damu,ya kuma bamu ikon aiki dasu. Allah {T} yasa su kasance haske gare mu duniya da lahira. Allah {T} ya kiyayemu kada su kasance duhu da nauyi akan mu gobe }iyamah.

Daga }arshe duk wanda yake da wata shawara, ko neman }arin bayani, ko kuma tambaya  kan abubuwan da ya karanta a wannan shafi na tambihi.To  yana iya rubutowa ta wannan adreshi na emel  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

MUHAMMAD SULAIMAN KADUNA. 

WAS-SALATU WAS-SALAMU  ALA  MUHAMMADIN  WA  ALIHI[  [AYYIBINA[  [AHIRIN.                                                                                           

 

Copyright © 2024. www.tambihin.net. Designed by KH